НОРМИ ПОВЕДІНКИ

Наші основні зобов’язання

 • Ми поважаємо цінності Tdh • Ми поважаємо наші інституційні рамки
 • Ми діємо чесно та етично • Ми несемо відповідальність перед нашими співробітниками
 • Ми працюємо для захисту дітей • Відповідально використовуємо ІТ-обладнання
 • Ми засуджуємо всі форми сексуального насильства • Ми сумлінно здіюснємо свою діяльність
 • Ми дотримуємося принципу недискримінації • Ми поважаємо навколишнє середовище
 • Ми поважаємо гідність тих, з ким працюємо • Ми працюємо з надійними партнерами

Зокрема:

  • Будь-яке порушення прав дітей, включаючи цілісність і безпеку, заборонено фізичний і психічний рівень дитини. Жорстоке поводження та експлуатація дітей заборонені;
  • Образлива поведінка, особливо фізична, психологічна, сексуальна або економічна, щодо дітей, членів громад, бенефіціарів, співробітників або будь-якої особи, з якою Tdh має відносини, заборонена;
  • Діти особливо вразливі. Відповідно до нашого мандата і цінностей, будь-які сексуальні стосунки і будь-який інші дії сексуального характеру з дитиною у віці до 18 років заборонені, незалежно від віку сексуальної згоди в країні, де здійснюється діяльність організації.

  Незнання реального віку дитини не є виправданням. Цей принцип заборони поширюється і на порнографічну діяльність;

  • Наполегливо рекомендується уникати сексуальних стосунків між гуманітарним персоналом та нашими безпосередніми бенефіціарами або членами спільнот, в яких ми працюємо, які досягли 18-річного віку; такі відносини підривають довіру до гуманітарної роботи та її цілісність;
  • Забороняється вимагати сексуальних послуг в обмін на гроші, роботу, товари або послуги. Будь-яка форма принизливої або експлуататорської поведінки заборонена; Заборона включає умову допомоги, що надається бенефіціарам;

  Забороняється співпрацювати з особами, групами або організаціями, пов’язаними з торгівлею наркотиками, зброєю або людьми, включаючи проституцію, навіть якщо вона легалізована в державі-бенефіціарі, а також з будь-якою іншою злочинною діяльністю;

  • Забороняється будь-яка пряма або непряма дискримінація за ознакою етнічної приналежності, кольору шкіри, касти, релігії або переконань, статусу, походження або національності, політичних поглядів, статі, сексуальної орієнтації, інвалідності або віку щодо будь-яких осіб, які беруть участь у діяльності Tdh;
  • Очікується, що кожен співробітник, партнер або волонтер буде дотримуватися внутрішніх правил Tdh;
  • Комп’ютерна техніка Tdh буде використовуватися з дотриманням правил їх використання.
  • Збір та обробка персональних та/або конфіденційних даних про бенефіціарів, членів громади, донорів, партнерів та будь-які інші зацікавлені сторони, буде здійснюватися відповідно до законодавства, внутрішніх правил та принципів пропорційності та конфіденційності;
  • Діяльність буде здійснюватися з використанням природних ресурсів з належною увагою, допомагаючи зменшити негативний вплив на навколишнє середовище і обмежуючи до мінімуму використання екологічно шкідливих речовин.

Цей Загальний кодекс поведінки доповнюється низкою конкретних правил, які застосовуються до всіх співробітників, волонтерів і партнерів. Вони зобов’язані бути в курсі останніх версій цих документів.

Порядок інформування

Успішна реалізація цього Загального кодексу поведінки залежить від індивідуальної та колективної відповідальності всіх працівників Tdh. Про будь-яку підозру або підтвердження порушення цього Кодексу поведінки слід якнайшвидше повідомити керівника або написати на адресу електронної пошти для повідомлення про проблеми: concern@Tdh.ch.

Інформатори будуть захищені: за жодних обставин вони не будуть звільнені, знижені на посаді або дискриміновані за повідомлення про порушення будь-якого з принципів цього Кодексу поведінки. Протягом усієї процедури буде дотримана конфіденційность всіх залучених сторін.

 

Мої зобов’язання як співробітника, представника чи волонтера Фонду Terre des hommes

 • Я погоджуюся поважати і просувати права людини без дискримінації і ставитися з повагою і гідністю до громад, в яких працює Tdh, відповідно до міжнародних норм, етичних цінностей та принципів організації.
 • Я усвідомлюю, що маю вести себе зразково у будь-який час і повністю дотримуватись правил, викладених у цьому Загальному кодексі поведінки.
 • Я розумію, що будь-яка форма насильства, будь то психічна, фізична, сексуальна або економічна, призведе до дисциплінарних заходів.
 • Я доводитиму, що гідний наданої мені довіри, діючи прозоро та підзвітно.
 • Я діятиму професійно, застосовуючи принципи якості, ефективності та належного управління при здійсненні діяльності. Я поважатиму свій мандат і довірені мені активи. Я не маю ніякої особистої вигоди, ні прямої, ні непрямої, зі своєї роботи. З цієї причини я заявляю про будь-яку зацікавленість, яка може бути сумнівною.
 • Я згоден повідомляти про будь-які побоювання або підозри щодо порушення цього Кодексу поведінки особою, яка працює в Tdh або партнерській організації.
 • Я розумію, що конфіденційність повинна суворо дотримуватися і що мені не загрожує відплата за повідомлення про подібні проблеми чи підозри.

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Terre des hommes

Проект виконується Фундацією Terre des Hommes, Швейцарія (Румунія), у партнерстві з Представництвом Республіки Молдова Фонду Terre des Hommes Лозанна - Швейцарія та з Відокремленим підрозділом Terre des Hommes Foundation в Україні

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Informatii

Проєкт впроваджується Fundația Terre des hommes Elveția (România), у партнерстві з Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția та Separate Division of Terre des hommes - Helping children worldwide - Foundation in Ukraine та отримує фінансування в розмірі 194 067 євро через програму Фонду активних громадян Румунії, що фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через EEA Grants 2014-2021. Зміст цього веб-сайту не обов'язково відображає офіційну позицію EEA та Norway Grants на 2014-2021 роки; для отримання додаткової інформації завітайте www.eeagrants.org. Інформація про Фонд активних громадян Румунії доступна на www.activecitizensfund.ro.

Powered by Concept Web © 2023. Toate drepturile rezervate.