Ce facem

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Ce face proiectul ACTIV
Acționează împotriva violenței

Proiectul ACTIV va aduce schimbări pozitive în cazul fenomenului violenței de gen în mediul școlar, la nivel de atitudine și comportament din partea copiilor și la nivel de strategii de prevenire și combatere a violenței de către cadrele didactice.
Noi cei care lucrăm în proiectul ACTIV considerăm că, pentru a reduce fenomenul violenței de gen, trebuie să intervenim și să eliminăm cauzele sale structurale: norme sociale, stereotipuri, prejudecăți, lipsa procedurilor instituționale de intervenție.
În proiectul ACTIV (2021 -2023 ) vom organiza activități cu 375 de profesori și 250 de elevi din școlile din Romania, Rep. Moldova și Ucraina. Vom implica elevii cu vârste între 11-15 ani, cu o proporție egală de gen, în toate etapele proiectului, de la o analiză a situației, la identificare și conturarea de răspunsuri și acțiuni concrete de conștientizare. Vor fi implicați acei copii care își manifestă interesul pentru participare, cu risc crescut de a deveni victime ale violenței, iar școlile vor fi selectate din comunitățile rurale vulnerabile, în special de etnie roma și cu acces limitat la servicii sociale de bază.

În România vor fi implicate școli din județele Olt, Dolj, Gorj, Bacău, București (orașe și comune defavorizate).
În Ucraina vor fi implicate școli din regiunile Donețk și Lugansk.
În Republica Moldova vor fi implicate școli din raioanele Florești, Fălești, Soroca, Nisporeni și Edineț.

Cum vom aduce schimbări
în climatul școlar

1
Vom ajuta copiii și profesorii

Să înțeleagă mai bine și mai profund de ce se întâmplă violența de gen, altfel spus care sunt cauzele (normele sociale, stereotipurile, prejudecățile) care stau la baza ei.

5
Vom organiza consultări

În fiecare țară parteneră vom organiza consultări ale copiilor și cadrelor didactice din școlile selectate. Comitete Consultative ale Copiilor vor fi create în fiecare școală, iar acestea se vor reuni lunar pentru a dezvolta și implementa inițiative pentru combaterea VBG. Părinții, personalul școlar și membrii ai comunității vor participa la prezentarea inițiativelor co-create de elevi și la campanii de conștientizare prin care toți ce implicați vor înțelege mai bine rolul important pe care îl au în reducerea violenței de gen în școli.

3
Analiza situației

Pe de altă parte, 375 de cadre didactice vor participa la analiza situației și vor beneficia de formări. Cadrele didactice își vor consolida competențele și vor dezvolta atitudini favorabile privind egalitatea de gen, transformând climatul școlar din cele 25 de școli vizate de proiect, într-un mediu ce promovează respectul, non-discriminarea, egalitatea de șanse și tratament.

4
IN LUCRU

IN LUCRU

2
IN LUCRU

IN LUCRU

Proiectul este implementat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția si Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine, și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Informatii

Proiectul ACTIV: ACTionează Împotriva Violenței este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org . Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Powered by Concept Web © 2023. Toate drepturile rezervate.