Codul de conduită al Terre des hommes

Angajamentele noastre de bază

 • Respectăm valorile Tdh • Respectăm cadrul nostru instituțional
 • Acționăm onest și etic • Suntem responsabili față de personal
 • Lucrăm pentru a proteja copiii • Folosim echipamente IT în mod responsabil
 • Condamnăm toate formele de abuz sexual • Desfășurăm activitățile cu diligență
 • Respectăm principiul nediscriminării • Respectăm mediul
 • Respectăm demnitatea celor cu care lucrăm • Lucrăm cu parteneri de încredere

În mod special:

 • Este interzisă orice încălcare a drepturilor copilului, inclusiv integritatea și siguranța fizică și mentală a copilului. Sunt interzise abuzul, maltratarea și exploatarea copiilor;
 • Este interzis comportamentul abuziv, în special fizic, psihologic, sexual sau economic, împotriva copiilor, membrilor comunităților beneficiare, personalului sau oricărei persoane cu care Tdh are relații;
 • Copiii sunt în mod special vulnerabili. În conformitate cu mandatul și valorile noastre, sunt interzise orice relații sexuale și orice alt act de natură sexuală cu un copil sub 18 ani, indiferent de vârsta consimțământului sexual în țara în care se desfășoară programul. Necunoașterea vârstei reale a copilului nu este apărare. Această interdicție se aplică și activităților pornografice;
 • Se recomandă insistent evitarea relațiilor sexuale între personalul umanitar și beneficiarii noștri direcți sau cu membrii comunităților în care lucrăm care au împlinit vârsta de 18 ani, având în vedere dinamica de putere generatoare de inegalități inerente; Astfel de relații subminează credibilitatea și integritatea activității umanitare;
 • Se interzice solicitarea de favoruri sexuale în schimbul unor bani, angajări, bunuri sau servicii. Se interzice orice formă de comportament umilitor, degradant sau de exploatare; Interdicția include condiționarea asistenței cuvenite beneficiarilor;
 • Este interzisă colaborarea cu persoane, grupuri sau organizații care au legătură cu traficul de droguri, de arme sau de persoane – inclusiv prostituția, chiar dacă este legalizată în statul beneficiar – precum și cu orice altă activitate infracțională;
 • Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă bazată pe etnie, culoare, castă, religie sau convingeri, statut, origine sau naționalitate, opinii politice, sex, orientare sexuală, handicap sau vârstă împotriva oricăror persoane implicate în activitatea Tdh;
 • Este de așteptat ca fiecare angajat, partener sau voluntar să respecte regulile interne ale Tdh;
 • Echipamentele informatice ale Tdh vor fi folosite cu respectarea regulilor de utilizare a acestora.
 • Colectarea și prelucrarea datelor personale și/sau sensibile cu privire la beneficiari, membrii comunităților, donatori, parteneri și orice alte părți interesate, se va face cu respectarea legii, normelor interne și principiilor proporționalității și confidențialității;
 • Activitățile se vor desfășura folosind resursele naturale cu atenția cuvenită, contribuind la reducerea impactului negativ asupra mediului și limitând la minim utilizarea substanțelor dăunătoare mediului.

Prezentul Codul general de conduită se completează cu o serie de reguli specifice care se aplică tuturor angajaților, voluntarilor și partenerilor. Acestora le revine responsabilitatea de a fi la curent cu cele mai noi versiuni ale acestor documente.

Procedura privind avertizările de integritate

Implementarea cu succes a acestui Cod general de conduită depinde de asumarea responsabilității
individuale și colective de către toți angajații Tdh. Orice încălcare suspectată sau confirmată a
acestui Cod de conduită trebuie raportată cât mai repede posibil unui superior sau la adresa de e-mail pentru raportarea problemelor: concern@Tdh.ch

Avertizorii de integritate vor fi protejați: aceștia nu vor fi în niciun caz concediați,
retrogradați sau discriminați pentru că au raportat o încălcare a unuia dintre principiile
din prezentul Cod de conduită. Confidențialitatea tuturor părților implicate va fi
respectată pe întreaga durată a procedurii.

Angajamentele mele în calitate de angajat, reprezentant sau voluntar al Fundației Terre des hommes

 • Sunt de acord să respect și să promovez drepturile omului fără a face discriminări și să tratez cu respect și demnitate comunitățile în care lucrează Tdh, în conformitate cu normele internaționale și cu valorile și principiile etice ale organizației.
 • Sunt conștient de faptul că trebuie să am un comportament exemplar în orice moment și să respect pe deplin normele instituite de prezentul Cod general de conduită.
 • Înțeleg că orice formă de abuz, fie psihic, fizic, sexual sau economic, va duce la măsuri disciplinare.
 • Voi dovedi că sunt demn de încrederea acordată, acționând cu transparență și responsabilitate.
 • Voi acționa în mod profesionist, aplicând principiile calității, eficienței și bunei gestiuni în momentul desfășurării activităților. Îmi voi respecta mandatul și bunurile care mi-au fost încredințate. Nu voi obține niciun avantaj personal, fie direct sau indirect, din munca mea. Din acest motiv, voi declara orice interes care ar putea fi problematic.
 • Sunt de acord să raportez orice îngrijorare sau suspiciune cu privire la încălcarea acestui Cod de conduită de o persoană care lucrează pentru Tdh sau o organizație parteneră.
 • Înțeleg că trebuie respectată cu strictețe confidențialitatea și că nu mă voi confrunta cu represalii pentru raportarea acestor îngrijorări ori suspiciuni.

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Informatii

Proiectul ACTIV: ACTionează Împotriva Violenței este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org . Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Powered by Concept Web © 2023. Toate drepturile rezervate.