Dicționar

Violența de gen

Este o formă de manifestare a relațiilor inegale de putere între bărbați şi femei care a dus la dominarea şi discriminarea femeilor din partea bărbaților precum şi la împiedicarea acestora de a progresa (Organizația Națiunilor Unite, 1996). Ea este o încălcare gravă a drepturilor universale ale omului. Mai precis reprezintă o încălcare a dreptului la viață, libertate și securitate personală; dreptului la sănătate fizică și mentală; dreptului la mișcare, opinie, dreptului la educație și dezvoltare personală, dreptului la participare culturală, politică, publică etc.
Statisticile din toată lumea arată că fetele și femeile sunt de cele mai multe ori victime. De aceea termenii de violență de gen și violența împotriva femeilor sunt deseori folosiți unul în locul celuilalt.

Genul

Este o categorie socială, așa cum sunt clasa, etnia, educația, vârsta, prin care societatea definește rolurile și relațiile dintre femei și bărbați în societate. Genul se referă la acele înțelesuri şi norme sociale şi culturale asociate bărbaților/femeilor. Dacă sexul se referă la diferențele biologice dintre femei şi bărbați, genul se referă la diferențele sociale și culturale construite și impuse, care uneori se transformă în prejudecăți și discriminări de gen.

Stereotip de gen

UN STEREOTIP DE GEN este o viziune generalizată sau o preconcepție despre atribute sau caracteristici sau despre rolurile care sunt sau ar trebui să fie deținute sau îndeplinite de către de femei și bărbați. Un stereotip de gen este dăunător atunci când limitează capacitatea femeilor și bărbaților de a-și dezvolta abilitățile personale, de a-și urma carierele profesionale și/sau de a face alegeri cu privire la viața lor. (Definiție a United Nations, sursa aici )
Exemple: „Fetele ar trebui să se joace cu păpușile, iar băieții să se joace cu camioanele” /„ Băieții ar trebui să facă sport și să se abțină de la activități mai creative” /„Un băiat care nu folosește violența sau agresivitatea este o țintă pentru agresiune” /„Fetele ar trebui să fie slabe și frumoase pentru a fi atrăgătoare.

Egalitatea de gen

EGALITATEA de GEN înseamnă drepturi, responsabilități și oportunități egale pentru fete și băieți, respectiv femei și bărbați. Egalitatea nu înseamnă că femeile și bărbații vor deveni la fel, ci că drepturile, responsabilitățile și oportunitățile femeilor și bărbaților nu vor depinde de faptul că aceștia sunt născuți femei sau bărbați. Egalitatea de gen presupune luarea în considerare a intereselor, nevoilor și priorităților atât ale femeilor, cât și ale bărbaților, recunoscând astfel diversitatea diferitelor grupuri de femei și bărbați. Egalitatea de gen nu este o problemă a femeilor, ea ar trebui să preocupe și să implice pe deplin atât bărbații, cât și femeile. Egalitatea între femei și bărbați este văzută atât ca o problemă a drepturilor omului, cât și ca o condiție prealabilă și un indicator al dezvoltării durabile centrate pe oameni. Sursa European Institute for Gender Equality

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Terre des hommes

Proiect derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și cu The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine

Informatii

Proiectul ACTIV: ACTionează Împotriva Violenței este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția și The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org . Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Powered by Concept Web © 2023. Toate drepturile rezervate.